ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ